• vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
 • vesper
Maximálna miera flexibility, individuálny prístup, plynulosť a kontinuita dodávok sú hlavnými faktormi nášho úsilia uspieť na trhu. Spolupráca s našimi klientmi má prevažne dlhodobý charakter.

O NÁS

NAŠA FILOZOFIA

Sme presvedčený, že cirkulácia materiálových tokov je riešením situácie rýchle klesajúcich prírodných zdrojov. Cirkulácia umožňuje firmám znižovať dopady na životné prostredie, bez ohľadu na to či sa jedná o spracovateľa alebo výrobcu polymérnych či elastomérnych materiálov.

VESPER AG je švajčiarskou spoločnosťou, založenou roku 2013 s cieľom priniesť celosvetovo nové riešenie v oblasti využitia drahocenných surovín. Sme inovatívna, mladá spoločnosť, ktorá však zároveň ctí tradičné kritéria a požiadavky pre stabilitu.

Nemáme ani zákazníkov, ani dodávateľov; všetky strany, zapojené do hore popisovaného procesu vnímame ako našich klientov a partnerov.

AKO TOHO DOSAHUJEME?

Našim partnerom umožňujeme znížiť výrobné náklady pomocou poradenstva, týkajúceho sa procesovania vznikajúceho odpadu a off-grade materiálov. Vznikajúci technologické zvyšky alebo odpady sme schopní odobrať a následne ich spracovávame vo vlastných výrobných kapacitách. Vyčistenie a upravený materiál potom slúži ako vstupná surovina pre nadväzujúce gumárenskej výroby.

Náš systém optimalizácie je veľmi efektívny a prináša ekonomický prospech všetkým zúčastneným stranám.

Firemná stratégia je založená na budovaní dlhodobých – obojstranne výhodných vzťahov s našimi partnermi. Naším osobným záväzkom a cieľom je tvorba vysoko pridanej hodnoty v podobe úspory nákladov, ktorú dosahujeme vďaka individuálnemu prístupu, vlastnému know-how a kvalitným produktom.

NAŠE HLAVNÉ ZAMERANIE

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalosti oboru sme schopní odoberať a spracovať všetky nižšie uvedené druhy materiálov, v prípade záujmu sme Vám plne k dispozícii v oblastiach:

- Gumárenské zmesi
- Plasty
- Compoundy
- Priemyselná vlákna a textílie

Tieto materiály prechádzajú naším komplexným procesom, pri ktorom vytvárame z inak nevyužívaných technických zvyškov alebo odpadov vstupnej suroviny homogénneho charakteru s konštantnými kvalitatívnymi vlastnosťami.

Alternatívne zabezpečujeme pre všetky vyššie uvedené oblasti tiež poradenstvo.

PRODUKTY A PORADENSTVOCarbon Black

Conveyor Belts

Other Materials

HDPE Regrind

Reprocessed Rubber Compound

Butyl Compound

CR Compound

Clean out Compounds

EPDM Compounds

EPM Compound

FKM Compound

NBR Compound

NR Compound

SBR Compound

Tire Compound SBR Halo Butyl

Tire Compound A

Tire Compound B

Tire Compound C

Tire Compound D

Tire Compound Tread

Tire Compound without Vulcanisation System

S SBR PCU

S SBR Repro

S SBR Scrap

BR PCU

BR Repro

BR Scrap

EPDM PCU

EPDM Repro Granulate

EPDM Repro in Bales

EPDM Scrap

IR PCU

NBR PCU

NBR Repro

Latex Repro

NR Repro

Bladders Bagomatics

Fabric Friction

Fabric Friction Rolls

Greentires

Steelcord

Poskytujeme poradenstvo, ohľadom využitia a nakladania s hore uvedenými surovinami alebo odpadmi – neváhajte nás preto, prosím, kontaktovať!Máte záujem o spoluprácu či akékoľvek dotazy? Vyplňte prosím dopytový formulár a naši pracovníci Vás budú obratom kontaktovať!

Označte prosím produkty, o ktorých sa chcete dozvedieť viac:


Others
Carbon Black
Conveyor Belts
Other Materials

Plastic Regrind
HDPE Regrind
PP Regrind

Reprocessed Rubber Compound
Reprocessed Rubber Compound

Rubber Compound Scrap
Butyl Compound
Clean-out Compounds
CR Compound
EPDM Compounds
EPM Compound
FKM Compound
NBR Compound
NR compound
SBR Compound
Tire Compound SBR + Halo Butyl
Tire Compound A
Tire Compound B
Tire Compound C
Tire Compound D
Tire Compound Tread
Tire Compound without Vulcanisation System

Rubber Polymers (S)SBR
(S)SBR Near Prime / Off Spec
(S)SBR PCU
(S)SBR Repro
(S)SBR Scrap

Rubber Polymers BIIR
(B)IIR Near Prime / Off Spec
(B)IIR Repro

Rubber Polymers BR
BR Near Prime / Off Spec
BR PCU
BR Repro
BR Scrap

Rubber Polymers EPDM
EPDM Scrap
EPDM Repro in Bales
EPDM Repro Granulate
EPDM PCU
EPDM Near Prime / Off Spec

Rubber Polymers EPM
EPM Near Prime / Off Spec
EPM Repro

Rubber Polymers IR
IR PCU

Rubber Polymers NBR
IR PCU
NBR PCU
NBR Repro
NBR Scrap

Rubber Polymers NR
Latex Repro
NR Near Prime / Off Spec
NR Repro

Tyre Factory Scrap
Bladders-Bagomatics
Fabric Friction
Fabric Friction Rolls
Steelcord
Greentires

Consultancy
Information regarding consultancy


APLIKÁCIA NAŠICH PRODUKTOV

PLASTY

 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag

GUMÁRENSKÉ ZMESI

 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag

ELASTOMERY

 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag
 • vesper-ag

LICENCIE A POVOLENIA

Naša spoločnosť operuje v prostredí, kde je vyžadovaná vysoká legislatívna kázeň.

Disponujeme všetkými potrebnými povoleniami a certifikáciami pre prepracovanie a zhodnocovanie technických zostatkov a odpadov, vznikajúcich pri výrobe – pre všetky dole uvedené zeme:

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Snažíme sa o vytvorenie lepšej budúcnosti pre všetkých. Naše globálne záujmy a aktivity preto presahujú samotnú obchodnú a výrobnú činnosť spoločnosti.

Naša švajčiarska spoločnosť daruje určité percento zo zisku na charitatívnu činnosť, pričom zamestnanci spoločnosti VESPER AG dohliadajú na odosielanie týchto finančných prostriedkov na vybrané projekty. V tomto roku daruje spoločnosť finančné prostriedky na projekt výstavby domov v rámci Habitat for Humanity v Indii.

vesper-ag

KONTAKT

Neváhajte nás kontaktovať!

Centrála a vedenie spoločnosti

VESPER AG

Oberneuhofstrasse 5

CH-6340 Baar

Switzerland

info@vesper-ag.com

+41 41 511 3600

Dcérska spoločnosť v rámci EÚ:

VESPER EUROPE B.V.

Molenzicht 15M

4881 BW Zundert

Netherlands

info@vesper-europe.com

+31 (0) 76 700 2990

ISO

VESPER EUROPE BV is an ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified company